individuální / týmový

KOUČINK

 

Podporuji druhé,

aby ve svém životě udělali změnu.

 

 

 

 

KDY A V JAKÝCH OBLASTECH VYUŽÍT KOUČINK?

KDYŽ CHCETE ZVLÁDNOUT ZMĚNU

Při práci s lidmi ve firmách používám koučink, jako jednu z metod, jak pomáhat  dosahovat cílů. Koučink je mnohem efektivnější než direktivní způsob řízení lidí a vidím ve firmách velký prostor pro jeho používání právě místo direktivy.

Jsem certifikovaný kouč
a mám za sebou 500+ koučovacích hodin. 

ŘEŠÍTE NAPŘÍKLAD NĚKTEROU Z TĚCHTO SITUACÍ?

 • Máte být povýšen do nové funkce a máte z toho obavy?
 • Chcete si zlepšit vztahy s kolegy?
 • Jste v práci přetíženi tak, že musíte pravidelně pracovat přesčas?
 • Váš nadřízený vás není schopen správně motivovat?
 • Situace na vašem pracovišti se výrazně zhoršila?
 • Máte pocit, že vás už nějakou dobu vaše práce nenaplňuje?
 • Víte, že váš potenciál není zdaleka využíván tak, jak by mohl?
 • Netěšíte se do práce a máte problémy ráno vstávat?
 • Nejste si jisti, zdali to, co děláte, je opravdu pro vás to pravé?
 • Chybí vám uznání a pocit, že někdo vaši práci ocení?

Formou koučinku je možné hledat řešení v jakékoliv oblasti života.

KOUČINK V PRAXI

Jak koučink probíhá a nač se připravit?

Co se při koučinku očekává od Tebe?

Výsledek záleží na Tobě
 • Pokud jsi v pozici, kdy nad sebou nemáš „šéfa“, tak budeme hovořit o tom, s jakými problémy se potýkáš, co by ti nejvíce pomohlo a jasně nastavíme priority.
 • Pokud jsi v pozici podřízeného, tak se sejdeme s Tvým nadřízeným a nastavíme společně koučovací cíl – „Co by bylo dobrým výstupem po 5. sezení“ a vytvoříme společně koučovací kontrakt. Ty máš vždy pod kontrolou témata koučování. Nikdy se nebudeme scházet, protože Tvůj šéf, tě chce někam „dokoučovat“.
 • Při firemním koučinku se budeme scházet v triádách (koučovaný, nadřízený a kouč) v předem stanovených intervalech, abychom si vyhodnotili cestu k cíli, nejčastěji po 3. a 5. koučovacím sezení.
 • V roli koučovaného se zamýšlíš nad svým tématem v bezpečném prostředí.
 • Jsi zodpovědný za výsledek v koučovacím procesu.
 • Koučování je proces, který předpokládá tvoje aktivní zapojení.
 • Plánuješ své sezení v takovém čase, kdy jsi schopen plného soustředění a jsi v psychické a emocionální pohodě.

  Co při koučinku můžeš očekávat ode mě?

  Má role je Tě podpořit
  • V roli kouče Tě provázím uvědoměním.
  • Má role kouče je podpořit Tě tak, že řešení objevíš v sobě.

  • Neradím Ti.

  • Při koučinku používám otázky a různé nástroje, které tě dovedou k tvému cíli.

  • Jsem zodpovědná za proces.

  • Řídím se etickým kodexem kouče dle standardu ICF (International Coaching Federation).

  • Jsem vázána mlčenlivostí. Vše, co si řekneme zůstane mezi námi. Můžeš mi důvěřovat. Stejně jako já budu důvěřovat Tobě, že budeš akční ve svých krocích.

   Nastavení spolupráce

   Vše je otázkou dohody
   • Jedno koučovací setkání trvá přibližně 1-1,5 hodiny a vyžaduje plné soustředění mě i tebe.
   • Doporučuji se potkávat v rozmezí 1 až 3 týdnů.

   • Způsob koučování bude buď osobní, po telefonu, nebo online.

   • Pokud potřebuješ Ty nebo já přesunout koučink, dáme si to vědět minimálně 24 hodin předem.

   • Koučování můžeš okamžitě kdykoliv ukončit, pokud ucítíš, že se to neubírá správnou cestou.

   • Mlčenlivost je součástí naší dohody. Vše, co si řekneme v procesu koučování, zůstane mezi námi.

    Pomůžu vám
    na cestě ke změně.

    V případě zájmu mne kontaktujte na email: katerina.dudkova@atlas.cz